BAKLAN'IN TARİHİ

İlçemiz Çal İlçesine bağlı bir nahiye iken 1990 yılında ilçe haline getirilmiştir. Kesin bir tarih verilemese de, Baklan'ın 1200 yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti zamanında kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir. Horasan Beylerinden Abdi Bey, 12 çadırı ile gelerek buraya yerleşmiştir. Bir rivayete göre içlerinde birinin nereye yerleşeceğiz demesi üzerine Abdi Bey ovayı göstererek 'Bak- alana' demiş ve ondan sonra İlçemizin adı 'Baklan' olmuş, diğer bir rivayete göre de, Baklan Arapça'da zahire ambarı manasına geldiğinden ovaya atfen Baklan denilmiştir. Daha sonra Anadolu Selçuklu Uç Beylerinden Hüsamettin Bey (Dede) gelerek yerleşmiş, çarpışmalar sırasında ölen Hüsamettin Bey'e yakınları tarafından bugün hala ayakta duran türbe inşa edilmiştir. Daha sonra Hüsamettin Dedenin adını yaşatmak amacıyla buraya Dedeköy adı verilmiştir. Baklan 1867 yılında kaza olmuş, adliye teþkilatı kurulmuştur.1885 yılında kaza teşkilatı kaldırılarak nahiye haline getirilmiştir. 1930 yılında adliye ve belediye de kaldırılmıştır.1953 yılında belediye yeniden kurulmuştur. 1955 yılında bir kez daha adliye kurulmuş ise de 1960 yılında adliye kaldırılarak, nahiye statüsüne döndürüldükten sonra merkezin adı Dedeköy olarak değiştirilmiştir. 20 Mayıs 1990 yılında ise Nahiyemiz yeniden ilçe statüsüne kavuşmuştur. İlçe Merkezinin adı da Baklan olmuştur.

BAKLAN'IN COĞRAFİ YAPISI

Baklan Denizli ilinin Akdeniz bölgesine yakın kısmında yer almaktadır. İlçe arazisinin çok büyük bir bölümünü İlimizin de en geniş düzlüklerinden olan Baklan Ovası kaplamaktadır. İlçemizin tek akarsuyu Ege Bölgesinin de en önemli nehri olan B. Menderestir. İlçemizdeki tek dağ, kuzey-batı eteklerinde Baklan'ın kurulu bulunduğu Beşparmak dağıdır. Yüksekliği 1307 m. olan dağ ilginç görünümü nedeniyle bu ismi almıştır. İlçemiz Dazkırı, Bozkurt, Honaz, Çal ve Çivril ilçeleri ile komşudur. İlçe merkezinin Denizli'ye 60 km uzaklıktadır. 950 m.lik rakımı ile bölgenin en yüksek yerleşim birimlerindendir. İlçemize bağlı bütün köylerimiz Şenyayla hariç Baklan Ovasındadır. İlçemize Anadolu yayla iklimi (kışın soğuk ve yağışlı, yazın serin ve kurak) hakimdir.

NÜFUS
Nüfusun Belediye ve köylere Göre Dağılımı
Sıra No Birim Adı Toplam Erkek Kadın
1 Baklan Mekez 1984 968 1016
2 Boğaziçi Beldesi 781 369 412
3 Dağal Beldesi 970 463 507
4 Beyelli Köyü 491 235 256
5 Çataloba Köyü 298 140 158
6 Hadim Köyü 536 277 259
7 İcikli Köyü 262 140 122
8 Kavaklar Köyü 367 180 187
9 Konak Köyü 405 202 203
10 Şenyayla Köyü 27 13 14
GENEL TOPLAM 6121 2987 3134
İdari Durum

Baklan ilçesi, biri merkez olan, 3 belde, 7 köy olmak üzere 10 yerleşim biriminden ibarettir. Kasaba ve köylerde genel olarak toplu yerleşim görülmektedir. İlçemizde mezra, bağlı ve kom gibi yerleşim birimleri bulunmamaktadır. İlçe Merkezi iki, Boğaziçi ve Dağal beldeleri ise birer mahalleden oluşmaktadır. Köylerimizden sadece Şenyayla'nın nüfusu 100 kişinin altındadır.2011 yılı sonu itibariyle TÜİK verilerinden alınan bilgilere göre ilçenin nüfusu 6.121 kişidir. Bu nüfusun % 52'ini kadınlar, % 48'ini erkekler teşkil etmektedir. Halkın çok az bir kısmı esnaflık yaparken, büyük bir bölümü çiftçilikle uğraşmaktadır. Halkımızın % 98'i okuma yazma bilmektedir. İlçemiz göç alan bir yerleşim birimi olmadığından, demografik yapısı sadedir.

İLÇEMİZDE EĞİTİM

Baklan ilçe merkezinde 1965 yılında ortaokul, 1987 yılında lise, 1992 yılında İmam Hatip Lisesi açılmış, ancak, İmam Hatip Lisesi öğrenci yetersizliği nedeniyle 2001 yılında kapanmıştır.

Yüksek öğretim kurumu bulunmayan ilçemizde, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 1 Halk Eğitimi Merkezi, 1 çok programlı lise ve 6 ilköğretim okulu vardır. Şenyayla , İcikli, Konak ve Çataloba köylerimizdeki öğrenciler taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında merkez okullara taşınmaktadır. Okur-yazarlık bakımından % 98'lik oranla iyi durumdaki ilçemizde yüksek öğrenime devam etme oranı düşüktür.

Biri ilçe merkezinde, diğeri ise Dağal beldesinde olmak üzere 2 halk kütüphanesi vardır. İlçe merkezinde 1 halk kütüphanesi vardır. İlçede basımevi, kitapevi ve sinema yoktur.

2011/2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILIÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ DURUMU

DEĞERLER

İLKÖĞRETİM

ORTAÖĞRETİM

TOPLAM

Öğrenci Sayısı

711

130

841

Öğretmen Sayısı

54

6

60

Yaygın Eğitim Kurumlarımız

1 Halk Eğitimi Merkezi

Örgün Eğitim Kurumlarımız

1 Çok Programlı Lise ve 6 İlköğretim Okulu

Mevcut Derslik Sayısı

79

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

11

Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı

14

ADSL Bağlantı Durumu

Tüm Kurumlarımızda Vardır

Bilgisayar Sınıfı Olan Okullarımız

Tüm Okullarımızda Vardır

SON ÜÇ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA AİT VERİLER

A -İLKÖĞRETİM

ÖĞRETİM YILI

MEZUN OLAN

FEN/AND.LİS. KAYDOLAN

GEN.LİSE KAYDOLAN

MES.LİS. KAYDOLAN

KAYDOL-MAYANLAR

2008/2009

94

22

24

43

5

2009/2010

89

30

38

15

6

2010/2011

77

27

39

6

5

Sınavdan 450 Puan ve Üzeri Alanlar

6 Öğrenci

Sınavdan 400-450 Arası Puan Alanlar

6 Öğrenci

A- ORTAÖĞRETİM

ÖĞRETİM YILI

MEZUN OLAN

DÖRT YILIK KAZANAN

MES.YÜK. OK. KAZAN

KAYIT OLMAYAN

2008/2009

30

2

2

26

2009/2010

37

5

15

17

2010/2011

34

6

13

15

İLÇEMİZDE SAĞLIK HİZMETLERİ

İlçemizde sağlık teşkilatı Toplum Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermektedir.Toplum Sağlığı Merkezine bağlı 2 Aile Hekimliği ve 3 sağlık evi faaliyet göstermektedir.

20.05.001 nolu Aile hekimliğinde 1 doktor ve 1 ebe görev yapmakta olup, ilçemiz Hüsamettin Dede Mahallesi, Dağal Kasabası, Konak, Hadim, İcikli ve Şenyayla köylerine hizmet sunmakta olup, 3110 kişi yararlanmaktadır..

20.05.002 nolu Aile Hekimliğinde 1 doktor ve 1 ebe görev yapmakta olup, İlçemiz Gökpınar Mahallesi, Boğaziçi Kasabası, Çataloba Köyü ve Çal İlçesine Bağlı Denizler Kasabasına hizmet sunmakta olup, 3275 kişi yararlanmaktadır.

Sağlık evleri Boğaziçi ve Dağal Kasabaları ve Hadim Köyünde faaliyet göstermekte olup, sağlık evlerinde 1'er ebe görev yapmaktadır.

Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde B2 Tipi Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu kurulmuş olup, 2 ambulans bulunmaktadır.

Kurumumuzda 1 Diş Hekimi görev yapmaktadır.

Röntgen ve laboratuar hizmetleri verilmekte, adli raporlar ve acil durumlar için, Toplum Sağlığı Merkezinde 24 saat görevli personel bulunmaktadır.

Toplum Sağlığı Merkezinde;

Sorumlu Hekim Dr.Murat AYDAR

TSM Hekimi:2

Diş Hekimi:1

Tıbbi Sekreter:1

Sağlık Memuru:3

Hemşire:3

Ebe:8 (3 Tanesi sağlık evlerinde görev yapmaktadır)

Acil Tıp Teknisyeni:3

Röntgen Teknisyeni:1

Laboratuar Teknisyeni:1

Şoför:7 (1 Kurum içi görevlendirme, 3 hizmet alım, 3 belediyelerden sürekli işçi kadrosunda geçenler)

Hizmetli:3

4/C İşçi:2

Aile Sağlığı Merkezinde;

Aile Hekimi:2

Aile Sağlığı Elemanı:2

olmak üzere toplam 40 personel görev yapmaktadır.

SOSYAL HAYAT

Baklan 1990 yılında ilçe olduktan sonra, konut sıkıntısı çekilmiş, bu nedenle kira fiyatlarında aşırı artışlar olmuştur. Konut üretimi yeterli olmamaktadır. Bu nedenle ilçede kiralık ev bulmak zordur. Diğer kasaba ve köylerimizde konut sıkıntısı yoktur. Sosyal hayat geleneksel Anadolu kasabalarındaki gibidir. Aynı hanede nikahsız olarak yaşayan kişi oranının % 0.11 olduğu tahmin edilmektedir.

Elektrik ve su bakımından ilçemiz iyi durumdadır. Kanalizasyon ilçe merkezi (% 85 oranında) ile, Kavaklar ve Çataloba köylerinde tamamlanmış olup, diğer yerleşim birimlerinde çalışmalar yapılmaktadır. Şenyayla köyünde 50 tonluk su deposu ile, isale boru hattı yenileme çalışmaları başlamıştır.

İlçemizde sağlık hizmetleri biri Merkezde, diğeri Boğaziçi kasabasında olmak üzere 2 sağlık ocağı, 3 sağlık evinde toplam 5 pratisyen hekim, 3 sağlık memuru, 2 hemşire, 9 ebe, 2 çevre sağlık teknisyeni ile yürütülmektedir. Sağlık Ocağında 1 laboratuar teknisyenine ihtiyaç vardır. Boğaziçi Sağlık ocağında doktor yoktur geçici görevlendirme ile hizmet verilmektedir. Merkez Sağlık Ocağında, 1 ambulans vardır. İlçede 1700 kişiye bir doktor ve 1440 kişiye bir yatak düşmektedir.

İlçemiz Merkez ve köylerinin tamamında otomatik telefon hizmete girmiş olup, herhangi bir sorun yoktur. TRT1 - TRT 2 - TRT 3 net olarak alınmakta, özel kanallarda izleme problemi yaşanmaktadır.

İlçe merkezi, kasaba ve köylerde iş ve çalışma hayatı genel olarak tarıma dayalıdır. İlçe Merkezi ve beldelerde az da olsa ticaret ve esnaflık vardır. Baklan'da bir adet küçük ölçekli dikim atölyesi faaliyet göstermektedir İlçemizde halkın başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Yaygın olarak bağcılık ve tahıl tarımı yapılmaktadır. İlçede ilçeye özgü dokuma, halı, kilim ve heybeler ünlüdür. Eskiden geleneksel usullerle yapılan tarım, bugün teknik usullerle yapılmaktadır.

İlçedeki fakir ve muhtaç kişiler Baklan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2005 yılında ayni ve nakdi olmak üzere toplam 94.775,22 YTL tutarında yardım yapılmıştır.

Yine Vakfımızca bu yıl içinde Haziran 2006 ayı sonu itibariyle 566 vatandaşımıza toplam 75.259 YTL tutarında yardım yapılmıştır.

İlçemizin en önemli tarım ürünü hububat olup, bunu bağ, meyve ve sebze takip eder. İlçemize bağlı Kavaklar, Beyelli, Hadım Konak ve İçikli köylerimizde tamamen sulu tarım yapılmaktadır.

Tarla tarımı içerisinde en önemli kısmı hububat alanları oluşturmaktadır. Bunu sırası ile sanayi ve ticaret bitkileri, baklagiller, ve yem bitkileri takip etmektedir.

İlçe merkezi ve köylerimizde en önemli gelir kaynaklarımızdan birisi de hayvancılıktır. Özellikle süt üreticiliği yaygın olup, büyük baş hayvancılığın yanında küçükbaş hayvancılık (koyun, keçi) yapılmaktadır. İlçemiz merkezi ve köylerimizde hayvan mevcutları söyledir

Sığır : 4567 Baş

Koyun : 8200 Baş

Keçi : 380 Baş

Hayvan hastalıkları ile mücadele ve poliklinik çalışmaları, İlçe Tarım Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yürütülmektedir. İlçemizde tavuk vebasına rastlanmamıştır. Ancak, bu hastalıkla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, titizlikle takip edilmektedir.

İlçemiz Merkezinde ve Boğaziçi kasabasında olmak üzere 2 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur. Söz konusu kooperatifler, çiftçilerimize zirai alet temin etmekte, ayrıca kredi ihtiyaçlarını gidermektedirler. İlçemizde sadece T.C. Ziraat Bankası faaliyet göstermektedir.

İlçemiz merkezinde her hafta Salı günleri pazar kurulmaktadır. Bu şekilde küçük üreticiler ürünlerini pazarlama imkanı bulmaktadır. Bunun dışında fuar, panayır gibi ticari faaliyetler yoktur.

İlçemizde herhangi doğal kaynak ve bununla ilgili faaliyet yoktur.

BAKLAN'DA TARIM

İlçenin iklimi; karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında geçit bölgesi iklimi hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 14 °C ile 18 °C arasındadır. Ortalama yıllık yağış miktarı ise 440 mm. dir.İlçe genel nüfusunun % 95'i tarımla uğraşmaktadır. Ancak son yıllarda sulamanın başlaması ile ürün deseninde değişiklikler oluşmakta; meyvecilik, mısır, ayçiçeği ve yem bitkileri tarımı ve üretiminde büyük artışlar meydana gelmiştir.Baklan, Ege bölgesinde görülen Akdeniz iklimi ile iç Anadolu bölgesinde karasal iklim arasındaki 'Geçiş tipi ' bir iklime sahiptir. Buna göre yazlar sıcak ve kurak kışlar soğuk ve yağışlı geçmektedir. Rakımı 950 metredir.İlçenin iklimi; karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında geçit bölgesi iklimi hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık 14 °C ile 18 °C arasındadır. Ortalama yıllık yağış miktarı ise 440 mm. dir.

İlçenin arazi dağılımı

Tarım Arazisi

143.000 Dekar

% 41

Çayır Mera Arazisi

34.000 Dekar

% 10

Orman Arazisi

65.000 Dekar

% 19

Yerleşim Yeri ve Kullanılmayan Arazi

102.000 Dekar

% 30

T O P L A M

344.000 Dekar

% 100

İlçemiz Sulanan Arazi Dağılımı ve Oranı

Toplam Tarım Alanı (da)

Sulanan Alan (da)

Oranı %

Sulanmayan Alan (da)

Oranı %

143.000

100.109

70

42.891

30

2010 Yılı İlçemiz Tarla Ürünleri Dağılımı

MAHSUL ÇEŞİDİ

ORTALAMA EKİM SAHASI (dekar)

VERİM kg/da

ÜRETİM MİKTARI TON

Buğday

24.663

350

8.633

Arpa

24.205

350

8.472

Mısır (Dane)

500

1000

500

Mısır (Silaj)

6.000

3.200

19.200

Ayçiçeği

19.195

200

3.839

Şeker pancarı

5.331

4.000

21.324

Yonca

2.781

1.800

(Kuru Ot) 5.506

Nohut

4.200

100

420

Haşhaş

4.500

100

450

Fiğ

3.500

230

(Kuru Ot) 805

Susam

1.949

70

136,43

Anason

1.850

70

130

Kavun

1.200

3.000

3.600

Karpuz

100

3.000

300

Domates(sofralık)

50

3.000

150

Domates(salçalık)

50

3.000

150

2010 Yılı İlçemizde Hayvan Varlığı Dağılımı

HAYVAN CİNSİ

ADET

Sığır

4.567

Koyun

8.200

Keçi

380

Kanatlı Hayvan

6.000

Arı Kovanı

550

HAYVANSAL ÜRETİM VE VERİM DURUMU

2010 yılı İlçemizdeki Hayvansal Ürünlerin Üretim Durumu

ÜRETİMİN CİNSİ

ÜRETİM MİKTARI ( kg )

İnek Sütü

12.214.725

Koyun Sütü

120.100

Keçi Sütü

10.000

Koyun Eti

107.000

Sığır Eti

267.930

Keçi Eti

3.420

Tavuk Eti

9.000

Keçi Kılı

190

Koyun Yapağısı

4.100

Bal Üretimi

3.000

YILLARA GÖRE HAYVAN SAYILARI

YILI

SIĞIR

KOYUN

KEÇİ

2002

1660

4300

650

2003

1500

5050

500

2004

1590

5300

670

2005

2210

6550

830

2006

2800

8510

700

2007

4332

9200

350

2008

4137

7650

350

2009

4526

7650

350

2010

4075

7600

200

2011

4567

8200

380

2010 Yılında İlçemizde Aşılanan Hayvan Miktarı

AŞININ CİNSİ

PLANLANAN

GERÇEKLEŞEN

%

Küçük Baş Hayvan Şap Aşılaması

7020

8825

126

Büyük Baş Hayvan Şap Aşılaması

4075

3900

96

Küçük Baş Hayvan Buricellosis Aşılaması

1950

1729

89

Büyük Baş Hayvan Buricellosis Aşılaması

815

887

109

Küçük Baş Hayvan Çiçek Aşılaması

3000

3000

100

Kedi-Köpek Kuduz Aşısı

800

572

72

Büyük Baş Kuduz

Küçük Baş Kuduz

Küçük Baş Enteratoxemi

Targel projesi çerçevesinde İlçemiz Konak, Kavaklar ,İcikli, Dağal , Şenyayla ,Ataköy ile Beyelli Köylerinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre ad. sözleşmeli Ziraat Mühendisi ve 1 adet Sözleşmeli Veteriner Hekim istihdam edilmektedir.

ARAÇ VE EKİPMAN DURUMU

İlçe Müdürlüğümüz Araç ve Ekipman Durumu

ARACIN CİNSİ

ADET

Nissan

1

Toyota

1

Selektör

1

Silaj Makinası

2

Pnoumatik Mibzer

1

Tanburlu Sulama Makinası

2

BİNA VE ARAZİ DURUMU

YERİ VE KULLANIM ŞEKLİ

ALANI

İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası

1 katlı

Konak Köy Grup Teknisyenliği

1 katlı