BAKLAN HALK EĞİTİM MERKEZİ; BABA DESTEK PROĞRAMINI BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Baklan KaymakamımızSayın Mustafa TÜRKCAN Veli eğitiminin önemi, bu konularda yapılabilecek çalışmalar konusunda araştırmalar yapılmasını istemesi üzerine; Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal KARATEKE ve Müdür yardımcısı Mehmet Emin ATMACA Baklan da bu konunun çok önemli olduğunu bunun için de, Baba Destek Programı çalışmalarının etkili olacağını belirtti. Baklan Anaokulu öğretmeni BADEP Yetkilisi Hakkı EMİRBEY tarafından 3-6 yaş ve 7-11 yaş grubu baba destek eğitimi programı Halk Eğitim Merkezimizce ilçemizdeki babalara uygulandı. Başarılı ve çok verimli bir çalışma olması dolayısıyla kasaba ve köylerdeki babalara yönelik çalışmalar başlatıldı.

Baklan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal KARATEKE:, Önce insan diyor ve insan kaynaklarımızın en etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini yer yüzündeki bir çok oluşumların ve yapıtların mimarının insan olduğunu, bilim ve teknolojiyi kullanarak mükemmelliğe doğru yol aldığını belirtmekte olup, sosyal yaşamda ailelerin ve ailede mutluluğun temelinde aile içi iletişimin en etkili yol olduğunu bu konuda baba eğitim destek programıyla daha da ileriye götürüleceğini; mutlu insan, mutlu aile, mutlu toplum , mutlu millet olma yolunda ilk adım olarak görmektedir.

Baba Destek Programı Nedir?

Babaya destek vererek çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir yetişkin eğitimi programıdır. programın amacı, babalara destek vererek demokratik bir aile ortamının yaratılmasını ve bu sayede çocukların var olan kapasitelerini en üst düzeyde gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Program, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmalarını ve gelişimlerini desteklemek konusunda davranış değişikliği oluşturmalarını hedefler.

AÇEV tarafından geliştirilen BADEP ilk olarak 1996 yılında pilot alarak uygulandı. Programın yaygın olarak uygulanmasına ise 1999 yılından itibaren başlandı. 2004 yılından bugüne Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde Halk Eğitim Merkezlerinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM), İlkokullarda ve Ortaokullarda MEB öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. Bu güne kadar, 1.864 Baba Destek Programı kursunda toplam 46.376 baba çocuk ikilisine ulaşılmıştır.

BADEP' in hedef kitlesi; 3-6 ve 7-11 yaş arasında çocukları olan babalardır.Bu Program 15'er kişilik baba grupları oluşturularak, 10-13 hafta boyunca haftada bir gün 2-2,5 saatlik oturumlar halinde uygulanır. Bunun yanı sıra annelerin katılımı ile programda yer alan konuların ele alındığı 2 Anne Toplantısı yapılır. BADEP grupları okullarda eğitim-öğretim yılı boyunca Eylül- Ekim- ve Şubat_Mart aylarında başlar.

BADEP uygulamaları ile temel olarak hedeflenen,

Babanın;

-Çocuk bakımında önemli ve sorumlu olduğunun farkına varması,

-Demokratik iletişim yöntemleri hakkında bilgi edinip bunları evde eşi ve çocuklarıyla yaşama geçirmesi,

-Çocuk gelişimi konusunda bilgi edinmesi ve çocuğun gelişim alanlarını desteklemek için uygun davranışlar göstermesi,

-Edindiği bilgiler ışığında çocuğun gelişimine uygun beklentiler içine girmesi,

-Çocuk ile birlikte zaman geçirmesi ve onunla yakın ilişki içinde olması,

-Çocukların okul süreçlerini takip edip destek vermesi.

-Uygulama sonucu edindiği becerilerin bir kısmını iş ve diğer toplumsal ilişkilerinde de kullanmasıdır.

Böylece daha demokratik, daha mutlu bir aile ve toplum yapısı desteklenmiş olur.

BABA DESTEK KURSUMUZ 21/10/2013 TARİHİNDE BAŞLAYIP , 21/01/2014 TARİHLERİNDE 3-6 YAŞ GRUBU VE 22/10/2013 İLE 22/01/2014 TARİHİNDE DE 07-11 YAŞ GRUBU PROĞRAMIMIZ(KURSUMUZ) BAŞARIYLA SONUÇLANMIŞTIR.

.