BAKLAN KAYMAKAMLIĞI LOGO YARIŞMASI

KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR

1. Yarışma, Denizli il genelinde tüm resmî ve özel okul/kurumlardaki öğrenci, öğretmen ve vatandaşlarımıza açıktır.

2. Her katılımcı en fazla beş adet eserle yarışmaya katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü'nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

4. Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödülün iade edilmesi sağlanacaktır.

5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Baklan Kaymakamlığı ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.

6. Yarışma, herkese ve tüm tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar, seçici kurulun ve Baklan Kaymakamlığının kararlarına saygı göstereceklerini ve yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

KATILIM İÇİN TASARIM KOŞULLARI

1. Tüm çalışmalar 'Baklan Kaymakamlığı' ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.

2. Seçilecek tasarımın; Baklan Kaymakamlığını temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, pankart, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımı, renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

3. Logo, siyasi ya da etnik bir görüşü veya düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz.

4. Baklan Kaymakamlığı, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Kullanılacak eserin sahibinden, Seçici Kurulun ve/veya Baklan Kaymakamlığının görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir.

5. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları Baklan Kaymakamlığına devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz.

6. Ödül kazanan tasarımı Baklan Kaymakamlığı her türlü kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir.

7. Seçilmeyen tasarımlar Baklan Kaymakamlığı sorumluluğunda değildir.

KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR

1. Yarışmacılar Baklan Kaymakamlığı'na belirtilen tarihler içerisinde eserlerini teslim edeceklerdir.

2. Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını 250 kelime (en fazla 1500 karakter) ile yazıyla açıklayacaktır.

3. Baklan Kaymakamlığı, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü takdirde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir.

KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI

1. Katılımcı, dereceye giren ve/veya Baklan Kaymakamlığı tarafından kullanılması kararlaştırılan eserinin, Baklan Kaymakamlığına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Baklan Kaymakamlığına tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

2. Ödül kazanan eserler; Baklan Kaymakamlığını temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

3. Baklan Kaymakamlığı'na kayıtlarını yaptırmış olan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Baklan Kaymakamlığı kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL

Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan logoyu(birinciyi) belirler. Eserler; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. Seçici Kurul Baklan Kaymakamlığı'nın başkanlığında aşağıda yer alan birimlerin katılımı ile oluşturulmuştur. Baklan Kaymakamlığı, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

Seçici Kurul

Kaymakamlık Makamınca Baklan Kaymakamlığı ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlilerden oluşan komisyonca değerlendirilecektir.

Değerlendirmede birincilik ödülüne layık görülen eser 'Baklan Kaymakamlığı' logosu olarak belirlenir.

ÖDÜL

1. Ödül, hak sahibine Baklan Kaymakamlığı belirleyeceği bir tarihte, Kaymakamlık Toplantı Salonunda ödül töreninde takdim edilecektir.

2. Yarışma ödülü aşağıdaki gibidir.

Birincilik Ödülü: Sürpriz Hediye.

Ödül Baklan Kaymakamı tarafından takdim edilecektir. Ayrıca dereceye giren her finaliste Baklan Kaymakamlığı tarafından Katılım Belgesi takdim edilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmaya Kayıt,

Eserleri Baklan Kaymakamlığına Teslim Tarihi: 13.02.2014 - 26/02/ 2014

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 28/02/ 2014

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni: 10/03/ 2014

Sonuçlar, www.baklan.gov.tr aracılığı ile duyurulacaktır.

İLETİŞİM

Adres: Baklan Kaymakamlığı

BAKLAN/DENİZLİ

Tel : (0258) 781 23 60

Web: www.baklan.gov.tr

E-posta: ekarateke@ hotmail.com

İletişim: Erdal KARATEKE 258 781 22 70