BAKLAN'IN NÜFUS DURUMU
 
Nüfus Durumu:
2007 yılı sayımında 6913 olan nüfus 2011 yılında ise 6121’e düşmüştür. Her yıl azalan nüfus 2015 yılı sonu itibariyle 5816’dır. Nüfusun % 51’ini kadınlar, % 49’unu erkekler teşkil etmektedir. Halkın çok az bir kısmı esnaflık yaparken, büyük bir bölümü çiftçilik ve havancılıkla  uğraşmaktadır.
 
İlçemiz başta Denizli’ye olmak üzere göç vermektedir. Ancak, özellikle son dönemlerde göç azalma göstermiştir. TÜİK’ten alınan veriler aşağıdadır.
 
Yerleşim birimlerinin nüfusu kadın-erkek olarak aşağıda gösterilmiştir.
 
Yerleşim Biriminin Adı
2011
Kadın
2011
Erkek
2011
Toplam
2012
Kadın
2012
Erkek
2012
Toplam
Baklan
1016
968
1984
997
985
1982
Boğaziçi Ksb
412
369
781
404
346
750
Dağal Ksb
507
463
970
474
444
918
Ataköy Köyü
256
235
491
242
225
467
Beyelli Köyü
158
140
298
150
136
286
Çataloba Köyü
259
277
536
251
265
516
İçikli Köyü
122
140
262
118
133
251
Kavaklar Köyü
187
180
367
192
186
378
Konak Köyü
203
202
405
193
199
392
Şenyayla Köyü
14
13
27
11
13
24
Toplam
3134
2987
6121
3032
2932
5964
 
 
 
2013 Yılı Nüfusu                              
Mahalle Adı
Nüfus
Beyelli 
 463
Boğaziçi
 724
Çataloba
 293
Dağal
 908
Gökpınar
 1.168
Hadim
 518
Hüsamettin Dede
 800
İcikli
 259
Kavaklar
 381
Konak
 377
Şenyayla
 43
Toplam
5934
 
2014 Yılı Nüfusu
Mahalle Adı
Nüfus
Balca
503
Beyelli 
464
Boğaziçi
571
Çataloba
286
Dağal
461
Gökpınar
348
Gürlük
578
Hadim
500
Hüsamettin Dede
454
İcikli
256
Kavaklar
378
Kirazlı
583
Konak
382
Şenyayla
36
Toplam
5800
 
 
2015 Yılı Nüfus Tablosu
Mahalle
Nüfus
Balca
500
Beyelli
456
Boğaziçi
558
Çataloba
276
Daağal
440
Gökpınar
395
Gürlük
587
Hadim
492
Hüsamettindede
473
İcikli
250
Kavaklar
384
Kirazlı
600
Konak
372
Şenyayla
33
Toplam
5816
 
Toplum yapısı sadedir.  
           

                                     İdari Durum
         Baklan ilçesinin 14 Mahallesi bulunmaktadır. İlçemizde mezra, bağlı ve kom gibi yerleşim birimleri bulunmamaktadır. Mahallelerimizden sadece Şenyayla'nın nüfusu 100 kişinin altındadır.2015 yılı  itibariyle TÜİK verilerinden alınan bilgilere göre ilçenin nüfusu 5.800 kişidir. Bu nüfusun % 50,74'ünü kadınlar, % 49'unu erkekler teşkil etmektedir. Halkın çok az bir kısmı esnaflık yaparken, büyük bir bölümü çiftçilikle uğraşmaktadır. Halkımızın % 100'ü okuma yazma bilmektedir. İlçemiz göç alan bir yerleşim birimi olmadığından, demografik yapısı sadedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ÖNEMLİ LİNKLER