SOSYAL HAYAT
         Baklan 1990 yılında ilçe olduktan sonra, sürekli olarak gelişme göstermiştir.Zaman içinde konut üretiminde çok hızlı bir gelişme olmuş bir çok yeni binalar yapılmıştır. Baklanın,Temiz havası, suyu, doğal çevresinin güzelliği ve sade yaşam tarzı nedeniyle bir çok çevre belde ve köylerden merkeze gelerek konut yapıp yerleşen ailelerin sayısı gün ve gün artmaktadır. Bu nedenle ilçede kiralık ev bulmakta gelen devlet memurları sıkıntı çekmemektedir. Zaman içinde kaloriferli ev sayısı artmaktadır. Diğer kasaba ve köylerimizde de konut sıkıntısı yoktur. Sosyal hayat geleneksel Anadolu yaşam tarzı şeklindedir.
     Elektrik ve su bakımından ilçemiz iyi durumdadır. Kanalizasyon ilçe merkezi (% 85 oranında) ile, Kavaklar ve Çataloba köylerinde tamamlanmış olup, diğer yerleşim birimlerinde çalışmalar yapılmaktadır. Şenyayla köyünde 50 tonluk su deposu ile,  boru hattı yenileme çalışmaları bitirilmiş ve hizmete sunulmuştur.
     İlçemizde sağlık hizmetleri biri Merkezde, diğeri Boğaziçi kasabasında olmak üzere 2 sağlık ocağı, 3 sağlık evi bulunmaktadır. son veriler sağlık bölümünde belirtilmiştir.
     İlçemiz Merkez ve köylerinin tamamında ulaşım bulunmaktadır. Her 40dk'da bir araç denizli iline gidip gelmekte olup ulaşım sorunu yaşanmamaktadır.Birçok evde internet bulunmakta ve teknoloji takip edilmektedir.
     İlçe merkezi, kasaba ve köylerde iş ve çalışma hayatı genel olarak tarıma ve hayvancılığa dayalı olup Baklan ilçemize hayvancılık alanında büyük tesisler Doğa tarım Büyükbaş hayvancılıkta, Batı Tarım Küçükbaş hayvancılıkta büyük ölçekli üretim merkezi haline gelmiştir. Tarım alanında PİA Şirketi tarafından Dünyanın en büyük kiraz bahçesi kurulmuştur. Ticaret alanında; İlçe Merkezi ve beldelerde az da olsa ticaret ve esnaflık vardır. Baklan’da bir adet küçük ölçekli dikim atölyesi faaliyet göstermektedir İlçemizde halkın başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Yaygın olarak bağcılık ve tahıl tarımı yapılmaktadır. İlçede ilçeye özgü dokuma, halı, kilim ve heybeler ünlüdür. Eskiden geleneksel usullerle yapılan tarım, bugün teknik usullerle yapılmaktadır.
     İlçedeki fakir ve muhtaç kişiler Baklan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 2013 yılında ayni ve nakdi olmak üzere toplam 318.972.00TL tutarında yardım yapılmıştır.
     Yine Vakfımızca bu yıl içinde Aralık 2013 ayı sonu itibariyle 826 vatandaşımıza toplam 318.972.00 TL tutarında yardım yapılmıştır.
      İlçemizin en önemli tarım ürünü hububat olup, Baklan ovasının sulu tarıma geçmesiyle meyvecilik çok gelişmiştir. Tarım ürünleri üzerine yatırımcılar gelmektedir. Yine; bağ, meyve ve sebze  üretimi takip etmektedir. İlçemize bağlı Kavaklar, Beyelli, Hadım Konak ve İçikli köylerimizde tamamen sulu tarım yapılmaktadır.
     Tarla tarımı içerisinde en önemli kısmı hububat alanları oluşturmaktadır. Bunu sırası ile sanayi ve ticaret bitkileri, baklagiller, ve yem bitkileri takip etmektedir.
    Büyük Tesislerin yanında   İlçe merkezi ve köylerimizde en önemli gelir kaynaklarımızdan birisi de hayvancılıktır. Özellikle süt üreticiliği yaygın olup, büyük baş hayvancılığın yanında küçükbaş hayvancılık (koyun, keçi) yapılmaktadır. İlçemiz merkezi ve köylerimizde hayvan mevcutları Tarım alanında belirtilmiştir.
     Hayvan hastalıkları ile mücadele ve poliklinik çalışmaları, İlçe Tarım Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yürütülmektedir. İlçemizde tavuk vebasına rastlanmamıştır. Ancak, bu hastalıkla ilgili gerekli tedbirler alınmış olup, titizlikle takip edilmektedir.
      İlçemiz Merkezinde ve Boğaziçi kasabasında olmak üzere 2 adet Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur. Söz konusu kooperatifler, çiftçilerimize zirai alet temin etmekte, ayrıca kredi ihtiyaçlarını gidermektedirler. İlçemizde sadece T.C. Ziraat Bankası faaliyet göstermektedir.
     İlçemiz merkezinde her hafta Salı günleri pazar kurulmaktadır. Bu şekilde küçük üreticiler ürünlerini pazarlama imkanı bulmaktadır. Bunun dışında fuar, panayır gibi ticari faaliyetler yoktur.
     İlçemizde mermer ocakları işletilmektedir. Çomaklı mevkiinde mevcut olan kömür ocakları maliyetinin yükselolması dolayısıyla işletilmemektedir.Başkada  herhangi doğal kaynak ve bununla ilgili faaliyet yoktur.

     İlçemizde Turizm  açısından Hüsamettin Dede Türbesi, Tekke Camii  ve beşparmak kayalıklarındaki harabeler ve temiz su kaynakları (çeşmeleri)  ile mis kokulu çam orman alanları vardır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ÖNEMLİ LİNKLER